Eva Andersson

Eva Andersson

Eva Anderrson, ledamot av advokatsamfundet sedan 2008. Var under studietiden med i den grupp som startade "Vittnesstöd" vid Uppsala tingsrätt. Har en frågespalt i tidningen "Brottsoffer"och föreläser ibland inför blivande stödpersoner inom Brottsofferjouren om målsägandebiträdets roll. Gav ut en skrift hos Brottsofferjouren 2007 som riktar sig främst till målsäganden och anhöriga. 2016 startade hon en egen byrå: Advokatfirman Eva Andersson AB. Arbetar främst med brottmål och värnar om rättssäkerhet för alla inblandade i rättsprocessen.

Böcker av Eva Andersson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén