Eva Lenberg

Eva Lenberg

Eva Lenberg är rättschef i Utbildningsdepartementet. Hon var tidigare biträdande chef för grundlagsenheten, Justitiedepartementet, och var då huvudman för bl.a. offentlighets- och sekretesslagen, offentlighets- och sekretessförordningen och internationella sekretessfrågor. Hon har tidigare varit expert i ett antal utredningar som berört dessa områden.

Böcker av Eva Lenberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén