Frank Walterson

Frank Walterson

Frank Walterson är född 1945. Jur.kand. 1971. Efter notariemeritering har han främst arbetat - i olika funktioner - med frågor som rör Kronofogdemyndighetens verksamhet. Under hans mångåriga tjänstgöring vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning har han också arbetat med frågor om informationsutbyte och annat internationellt administrativt samarbete på skatteområdet, såväl bilateralt som inom EU och OECD, och IOTA (the Intra-European Organisation of Tax Administrations). Är sedan 1988 anställd vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning. Frank kommenterar skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261) samt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och förordningen (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Böcker av Frank Walterson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén