Frantzeska Papadopoulou Skarp

Frantzeska Papadopoulou Skarp

Frantzeska Papadopoulou är docent, jur.dr i civilrätt med särskild inriktning mot immaterialrätt vid Stockholms universitet och Linnéuniversitetet. Hon har lång erfarenhet av undervisning inom juridisk metod, immaterialrätt, marknadsrätt och arbetsrätt vid olika lärosäten i Sverige. Inom ramen för sin forskning ägnar hon sig bl.a. åt patenträttens utveckling på internationell nivå. Frantzeska har även praktisk erfarenhet som jurist med många år som organisationsjurist. Hon är en ofta anlitad föredragshållare och föreläser för myndigheter, företag och intresseföreningar.

Böcker av Frantzeska Papadopoulou Skarp


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén