Fredrik Bonde

Fredrik Bonde

Fredrik Bonde är chefsjurist vid Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) med en bakgrund som hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge, där han bland annat var föredragande i fastighetsbildningsmål. Som sekreterare var han delaktig i den utredning som verkställde översynen av fastighetsbildningslagen i början av åttiotalet. Han har sedan dess även varit sakkunnig och expert i flera utredningar på fastighetsrättens och miljörättens områden, inte minst i Miljöbalkskommittén.

Böcker av Fredrik Bonde


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén