Fredrik Cederblom

Fredrik Cederblom

Fredrik Cederblom har en mångårig bakgrund som chefsjurist i Norrtälje kommun samt uppdrag som förbundsdirektör i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg. Han fick under våren 2006 ett uppdrag av Nationell psykiatrisamordning att under ett års tid samla kunskap och erfarenheter som finns i Sverige kring olika samverkansmodeller, från samlokalisering till gemensamma nämnder, finansiell samordning och kommunalförbund. Författaren har stor erfarenhet av att skriva och förhandla fram samverkansavtal mellan kommuner och landsting.

Böcker av Fredrik Cederblom


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén