Fredrik Engström

Fredrik Engström

Fredrik Engström är advokat och delägare på Engström & Hellman Advokatbyrå i Göteborg. Han är huvudsakligen specialiserad på skoljuridik och associationsrätt med inriktning på bland annat ideella föreningar, samt på kommersiell avtalsrätt och processrätt. Vid sidan av författarskapet har han ett flertal uppdrag inom föreningslivet och anlitas ofta som föreläsare inom ett flertal juridiska ämnen rörande skoljuridiska och associationsrättsliga frågor. Foto: Simone Andersson

Böcker av Fredrik Engström


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén