Fredrik Rådman

Fredrik Rådman

Fredrik Rådman är förvaltningsjurist i Stockholms stad. Han har tidigare arbetat som jurist inom statliga myndigheter och som landstingsjurist. Han har även föreläst i bl.a. offentlighet och sekretess inom högskolan samt publicerat en artikel och en rättsfallskommentar gällande sekretess i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Böcker av Fredrik Rådman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén