Fredrik Wersäll

Fredrik Wersäll

Fredrik Wersäll är sedan den 1 september 2018 Riksmarskalk och chef för de kungliga hovstaterna. Tidigare president i Svea hovrätt och Riksåklagare. Dessförinnan var han justitieråd och har även tjänstgjort som rättschef och chef för straffrättsenheten vid Justitiedepartementet. Han har deltagit som sakkunnig och expert i ett flertal utredningar på framför allt straffrättens område och var ordförande i Påföljdsutredningen. Han har gett ut ett antal skrifter i kriminalpolitik och straffrätt.

Böcker av Fredrik Wersäll


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén