Frida Göranson

Frida Göranson

Frida Göranson, född 1975, ...">

Frida Göranson, född 1975, arbetar sedan 2009 på Justitiedepartementet. Efter en kort tid som ämnesråd och t.f. chef på Åklagarenheten år 2017 är hon nu biträdande chef på Enheten för processrätt och domstolsfrågor. Hon har en bakgrund som hovrättsassessor vid Svea hovrätt och som utredningssekreterare i 2009 års Grundlagsutredning. Under perioden 2009-2011 arbetade hon på Grundlagsenheten med bl.a. frågor om offentlighet och sekretess. Därefter med påföljdsfrågor med särskild inriktning på unga lagöverträdare på Straffrättsenheten. Under den tiden var hon bl.a. med och ändrade både 32 och 34 kap. brottsbalken.

Böcker av Frida Göranson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén