Gerhard Wikrén

Gerhard Wikrén

Gerhard Wikrén, f.d. hovrättslagman och ordförande i Utlänningsnämnden, har lång erfarenhet av utlänningslagstiftningen och är en av landets ledande experter inom migrationsrätten. Under skilda perioder har han deltagit i lagstiftningsarbetet och tillämpningen av utlänningslagen. Asyl- och migrationsfrågorna har varit ett bestående intresse under hela hans yrkesliv och är det fortfarande efter pensioneringen. Han har tidigare, som sakkunnig i arbetsrättsliga frågor, även deltagit i arbetet med semesterlagen.

Böcker av Gerhard Wikrén


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén