Gert Knutsson

Gert Knutsson

Gert Knutsson är född 1947. Fil.kand. 1970. Socionom 1973. Han har varit socialvårdskonsulent vid länsstyrelsen i Stockholm, byrådirektör i Socialstyrelsen samt sekreterare i Psykiatriutredningen. Han har varit ämnesråd i Socialdepartementet och ansvarig vad gäller alkoholpolitik, missbrukarvård och äldreomsorg samt huvudsekreterare i 2004 års tillsynsutredning och 2014 års äldreutredning. Gert kommenterar Alkohollagen och Alkoholförordningen i Karnov.

Böcker av Gert Knutsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén