Göran Håkansson

Göran Håkansson

Göran Håkansson är född 1943. Jur.kand. 1968. Han har varit hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge, rättssakkunnig i Justitiedepartementet, byråchef hos Justitiekanslern, expeditionschef i Socialdepartementet, generaldirektör och chef för Utlänningsnämnden samt Sveriges ambassadör i Lettland. Därefter har han varit vice ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och ledamot i Ersättningsnämnden.

Böcker av Göran Håkansson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén