Gunnar Hermanson

Gunnar Hermanson

Gunnar Hermanson är född 1944. Jur.kand. 1971. Han har arbetat i olika departement, senast som departementsråd i Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Han har också varit specialföredragande i riksdagens konstitutionsutskott och medverkat i ett flertal statliga utredningar. Gunnar kommenterar lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och medborgarskapsförordningen (2001:218) i Karnov lagkommentarer.

Böcker av Gunnar Hermanson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén