Gunnar Rabe

Gunnar Rabe

Gunnar Rabe har bland annat arbetat hos Göran Grosskopf skattekonsulter. Därefter tjänstgjorde han en tid på advokatfirman Vinge. Han verkade som skattejurist och lobbyist på Industriförbundet (sedermera Svenskt Näringsliv) från 1992 till och med 2007, med ansvar för indirekta skatter, moms och punktskatter och för samarbetet på området mellan Regeringen och EU-kommissionen. Utöver detta har han varit ordförande för momsarbetet på Business Europe samt ledamot i Skatterättsnämnden 1993-2008. Gunnar Rabe driver idag Skatteförlaget som bland annat ger ut böcker på skattelagstiftningens område.

Böcker av Gunnar Rabe


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén