Gustaf Lantz

Gustaf Lantz

Gustaf Lantz är utbildad jurist och undervisar i förhandling på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Han har under flera år varit ombud för parter i bostadstvister. Gustaf Lantz har hållit både förhandlings- och medlingsutbildningar för ett stort antal organisationer och företag, däribland Domstolsverket

Böcker av Gustaf Lantz


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén