Hanna Lundqvist

Hanna Lundqvist

Hanna Lundqvist är advokat och specialiserad inom upphandlingsrätt och offentlig rätt. Hanna är ledamot av styrelsen för Upphandlingsrättsliga föreningen och medförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Hanna har även varit ansvarig för fördjupningskursen i offentlig upphandling på juristprogrammet på Göteborgs universitet och håller regelbundet föredrag och utbildningar om offentlig upphandling och sekretess.

Böcker av Hanna Lundqvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén