Hans Fink

Hans Fink

Hans Fink har arbetat med mervärdesskattefrågor sedan skatten infördes i Sverige i slutet av sextiotalet. Under sin anställning på dåvarande Riksskatteverket svarade han under lång tid för anvisningar och lagtolkningsfrågor om mervärdesskatt. Numera arbetar han som skattekonsult på Allegretto Revision. I den egenskapen genomför han också många kurser i och föredrag om mervärdesskatt. Han har även bidragit med ett flertal böcker och artiklar inom skatteområdet.

Böcker av Hans Fink


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén