Hans Schedin

Hans Schedin

Hans Schedin har en lång och gedigen erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och finansiell tillsyn samt krishantering. Han ha varit ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på Finansdepartementet. Han var också djupt engagerad i den svenska bankkrisen i början på 90-talet. Under tio år var han stf. generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen. Hans arbetar idag på ADN Law Advokatfirma med främst finansiella företag, bolags- och börsrätt.

Böcker av Hans Schedin


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén