Hases Per Sjöblom

Hases Per Sjöblom

Hases Per Sjöblom är född 1949. Jur.kand., assessor Kammarrätten i Stockholm. Han har varit departementsråd vid Finansdepartementet, generaldirektör på Lotteriinspektionen, utredare inom skatteområdet, lagman vid Förvaltningsrätten i Umeå, ordförande och chef för Försvarsunderrättelsedomstolen, numera pensionär. Han har skrivit lagkommentarer till dels uppskovslagstiftningen och dels stämpelskattelagen; kommenterar reglerna i Lagen om statlig inkomstskatt avseende kapitalvinstbeskattningen av fastigheter och bostadsrätter samt lagstiftningen om stämpelskatt.

Böcker av Hases Per Sjöblom


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén