Heléne Hellström Persson

Heléne Hellström Persson

Heléne Persson är arbetsrättsjurist och expert med över tjugo års erfarenhet och har djup kunskap i de arbetsrättsliga lagarna och regelverken. Hon är specialist på personuppgiftslagen, diskrimineringslagarna och internationell arbetsrätt.

Böcker av Heléne Hellström Persson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand