Henrik Bellander

Henrik Bellander

Henrik Bellander, född 1978, jur kand 2003. Henrik disputerade 2017 vid Uppsala universitet med avhandlingen \"Rättegångskostnader - Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål\". Han har dessförinnan mångårig erfarenhet som advokat med inriktning mot tvistlösning och är nu universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet med verksamhet som forskare (Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow), lärare och författare i processrättsämnet.

Böcker av Henrik Bellander


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén