Henrik Edelstam

Henrik Edelstam

Henrik Edelstam är professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hans forskning har i huvudsak berört två stora delområden, bevisrätt samt offentlighet vid förhandling. Han är även en uppskattad rättsvetenskaplig författare.

Böcker av Henrik Edelstam


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén