Henry Olsson

Henry Olsson

Henry Olsson är juris hedersdoktor vid Stockholms universitet och f.d. hovrättslagman i Svea hovrätt. Sedan början av 1970-talet har han varit verksam i lagstiftningsarbetet inom justitiedepartementet och har dessutom deltagit i en mängd internationella förhandlingar på immaterialrättsområdet. Under ett antal år var han även chef för upphovsrätts- och informationsavdelningen inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i Genève. WIPO är det FN-organ som är ansvarigt för det internationella immaterialrättsystemet. Han är numera främst sysselsatt med immaterialrättsfrågor i utvecklingsländerna.

Böcker av Henry Olsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén