Ingemar Strandberg

Ingemar Strandberg

Ingemar Strandberg är advokat med lång erfarenhet av att företräda barn i bland annat migrationsärenden och familjerättsliga sammanhang men även som målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn som utsatts för brott. Utöver detta undervisar han i migrationsrätt och mänskliga rättigheter och har medverkat i ett antal böcker och skrifter om barns rätt.

Böcker av Ingemar Strandberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén