Ingrid Uggla

Ingrid Uggla

Ingrid Uggla bedriver egen verksamhet och arbetar främst med juridiska frågor om bostadsrätt. Hon har tidigare varit verksam som assessor i Kammarrätten och som rättssakkunnig på Bostadsdepartementet där hon medverkade i 1991 års bostadsrättslag. Hon har även medverkat i flera utredningar som föreslagit vissa ändringar i bostadsrättslagen bland annat Bostadsrättsutredningen.

Böcker av Ingrid Uggla


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén