Jaan Paju

Jaan Paju

Jaan Paju är jur.dr i europarätt och innehar en forskartjänst vid Oxfords universitet 2015–2016. Han har lång erfarenhet av ämnesområdet såsom forskare och tidigare EU-rättsjurist vid Försäkringskassans huvudkontor. Jaan Paju är även redaktör för Europarättslig Tidskrift.

Böcker av Jaan Paju


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén