Jack Ågren

Jack Ågren

Jack Ågren är juris doktor, docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han har mångårig erfarenhet av att undervisa såväl studenter som praktisk verksamma jurister i främst straffrätt vid universitet och högskolor samt hos olika utbildningsleverantörer. Han är författare till bl.a. läroböcker i straffrätt och har skrivit flertalet artiklar som publicerats i såväl tidskrifter som festskrifter. Han är vidare bl.a. engagerad som en av författarna till Lexinokommentaren till brottsbalken.

Böcker av Jack Ågren


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén