Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Jack Ågren

Jack Ågren

Jack Ågren är docent, juris doktor och universitetslektor i straffrätt vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet av att undervisa såväl studenter som praktisk verksamma jurister i främst straffrätt vid universitet och högskolor samt hos olika utbildningsleverantörer. Han är författare till bl.a. läroböcker i straffrätt och har skrivit flertalet artiklar som publicerats i såväl tidskrifter som festskrifter. Han är vidare bl.a. engagerad som en av författarna till Lexinokommentaren till brottsbalken.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare