Jan Stålhandske

Jan Stålhandske

Jan Stålhandske är född 1959. Jur.kand. 1987, hovrättsassessor 1993. Han har varit rättssakkunnig i Justitiedepartementet och Kommunikationsdepartementet, kansliråd och ämnesråd i Näringsdepartementet, chefsjurist vid Järnvägsstyrelsen och Rikstrafiken samt hovrättsråd i Svea hovrätt. Numera är han advokat på Advokatfirman Oebergs AB.

Böcker av Jan Stålhandske


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén