Jens Lindborg

Jens Lindborg

Jens Lindborg (född 1970) arbetar sedan 2010 som rådman. Han anställdes som hovrättsassessor 2007 och har varit rättssakkunnig i Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete. Jens Lindborg har också tjänstgjort militärt, bland annat som legal advisor åt chefen för den svenska kontingenten inom ISAF (Afghanistan) och som legal advisor åt chefen för EU:s marina styrka under genomförande av operation Atalanta (Adenviken och Indiska oceanen). Han har publicerat juridiska artiklar i såväl Sverige som internationellt.

Böcker av Jens Lindborg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén