Joakim Nergelius

Joakim Nergelius

Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och har skrivit åtskilligt om konstitutionell rätt i Sverige och Europa. Han har tidigare bl.a. arbetat vid EU-domstolen och EU:s regionkommitté samt medverkat i Demokratiutredningen och Grundlagsutredningen. Sedan många år är han styrelseledamot i stiftelsen Centrum för rättvisa.

Böcker av Joakim Nergelius


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén