Joakim Zetterstedt

Joakim Zetterstedt

Joakim Zetterstedt är hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Han tjänstgjorde 1999–2007 i Justitiedepartementet som sakkunnig och ämnesråd vid Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete.

Böcker av Joakim Zetterstedt


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand