Johan Axhamn

Johan Axhamn

Johan Axhamn är juris doktor från Stockholms universitet. Han är universitetslektor vid institutionen för handelsrätt (HAR) och ansvarig för ämnesgruppen för marknads- och medierätt vid Affärsrättsligt centrum (ACLU) vid Lunds universitet. Utöver sin akademiska produktion har Johan många års erfarenhet av nationellt lagstiftnings- och utredningsarbete, samt internationella förhandlingar på immaterialrättsområdet inom bl.a. EU och i WIPO.

Böcker av Johan Axhamn


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén