Johan Hjalmarsson

Johan Hjalmarsson

Johan Hjalmarsson arbetar sedan 2013 i Regeringskansliet med PBL-frågor, f.n. vid enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor i Näringsdepartementet. Johan Hjalmarsson har tidigare arbetat vid Länsstyrelsen i Stockholms län, varit stadsarkitekt i tre kommuner och varit förordnad som särskild ledamot vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Johan Hjalmarsson har även varit huvudsekreterare i Översiktsplaneutredningen och utredningssekreterare i Plangenomförandeutredningen. Han har även deltagit som sakkunnig i Bostadsplaneringskommittén.

Böcker av Johan Hjalmarsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén