Johan Höök

Johan Höök

Johan Höök är född 1971. Jur.kand. 1995. Jur.dr. 2000. Han har tidigare varit bl.a. särskild utredare av 2017 års kommunallag samt varit departementsråd och chef för enheten för kommunal lagstiftning och spelreglering på Finansdepartementet. Johan är docent i offentlig rätt vid Uppsala Universitet och rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Johan har skrivit böckerna \"Intern kommunal kompetensfördelning\" (2000) (ak.avh) och \"Sekretess mellan myndigheter\" (Karnov 2015). Han kommenterar Kommunallagen (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter i Karnov och Lexino.

Böcker av Johan Höök


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén