Johan Klefbäck

Johan Klefbäck

Johan Klefbäck är född 1975. Jur. kand. 2001. Master in European Law (LL.M.) 2005. Assessor i Svea hovrätt 2008. Han har därefter tjänstgjort bl.a. som justitiesekreterare i Högsta domstolen (specialföredragande i immaterialrätt och transporträtt). Han arbetar sedan 2014 i Justitiedepartementet, vid enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt, där han numera är kansliråd. Johan kommenterar konsumentkreditlagen i Karnov.

Böcker av Johan Klefbäck


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén