Johan Lindmark

Johan Lindmark

Johan Lindmark är åklagare på Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten. Han har en bakgrund på Ekobrottsmyndigheten som t.f. chefsjurist och ekoåklagare, bl.a. på Finansmarknadskammaren. Han har också varit byråchef vid Riksåklagarens rättsavdelning, chef för tillsynsenheten på Post- och telestyrelsen samt byråchef vid Konkurrensverket.

Böcker av Johan Lindmark


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén