Johan Schelin

Johan Schelin

Johan Schelin, född 1966, Docent i civilrätt, verksam vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet inom ämnesområdet sjö- och transporträtt. Johan förestår Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt, och kommenterar luftfartslagen (2010:500) samt lagen om lufttransporter (2010:510). Författaren har tidigare arbetat som kansliråd i justitiedepartementet och företrätt Sverige i internationella förhandlingar inom bland annat EU, IMO och UNCITRAL.

Böcker av Johan Schelin


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén