Johan Svensson

Johan Svensson

Johan Svensson, född 1964, arbetar som hovrättsråd vid Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Han har tidigare varit rådman vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen och har vidare arbetat som advokatfiskal vid Kammarkollegiet med uppgift att bl.a. föra det allmänna intressets och statens talan i mål enligt miljöbalken. Dessförinnan var han föredragande i Regeringsrätten med inriktning mot plan- och bygglagen och miljöbalken. Han har även varit rättssakkunnig vid Miljödepartementet och också varit anställd som sekreterare och expert i utredningar med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt. Johan har författat en djup lagkommentar till miljöbalken i Lexino.

Böcker av Johan Svensson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén