John Neway Herrman

John Neway Herrman

John Neway Herrman är verksam som advokat på advokatfirman Delphi i Stockholm och har därifrån erfarenhet av att arbeta med tvistlösning, kommersiella avtal samt frågor relaterade till Venture Capital. Han har vidare arbetat flera år som skattejurist på en ledande revisionsbyrå samt är tingsmeriterad från Attunda tingsrätt. Han har därtill själv, och tillsammans med andra, publicerat ett flertal juridiska artiklar inom de rättsområden som han har varit eller är verksam inom, samt föreläser regelbundet.

Böcker av John Neway Herrman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén