Johnny Herre

Johnny Herre

Johnny Herre, jur.dr, är sedan 2010 justitieråd vid Högsta domstolen. Han var tidigare verksam som professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm där han disputerade år 1996 med avhandlingen Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning. Han är ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i International Chamber of Commerce och har medverkat i de arbetsgrupper som tog fram nya Incoterms® 2010 och det civilrättsliga lagförslaget Draft Common Frame of Reference (DCFR).

Böcker av Johnny Herre


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén