Jonas Milton

Jonas Milton

Jonas Milton har trettiofem års erfarenhet av förhandlingar och arbetsrättsliga processer som arbetsgivarföreträdare för ett stort antal branscher. Han är sedan tretton år vd på Almega, den största arbetsgivarorganisationen inom Svenskt Näringsliv.

Böcker av Jonas Milton


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén