Jonas Näsman

Jonas Näsman

Jonas Näsman är advokat och verksam vid Sandart & Partners Advokatbyrå där han huvudsakligen arbetar inom områdena avtals- och associationsrätt, med särskild inriktning mot aktieägar- och andra bolagsavtal samt ärenden som i någon form berör kommersialisering och exploatering av immaterialrättigheter och företagshemligheter (det senare aktualiseras exempelvis ofta i samband med licens-, distributions- och franchisingavtal liksom vid forskningssamarbeten och andra joint ventures).

Böcker av Jonas Näsman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén