Jonny Flodin

Jonny Flodin

Jonny Flodin är adjunkt och doktorand i civilrätt på Kungliga Tekniska högskolan. Undervisningen och forskningen är främst inriktad mot fastighetsrätt. Flodin har bl.a. gett ut läroböckerna ”Bostadsrätt - med en översikt över kooperativ hyresrätt” (tillsammans med Victorin), ”Kommersiell hyresrätt” (tillsammans med Victorin, Badur och Hager) och ”Fastighetspanträttens huvuddrag”. Flodin kommenterar Jordabalken 8-11 kap. i Lexino och Bostadsrättslagen (med därtill hörande författningar) i Karnov.

Böcker av Jonny Flodin


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén