Jörgen Hettne

Jörgen Hettne

Jörgen Hettne, jur.dr, är t.f. direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och lektor vid Lunds universitet. Hans specialistområde är europeisk integrationsrätt och har publicerat ett flertal böcker och artiklar inom europarättens område.

Böcker av Jörgen Hettne


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén