Josef Zila

Josef Zila

Josef Zila är professor i straffrätt vid Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. Han är även verksam vid Stockholm universitets juridiska fakultet. I sin forskning och rättsvetenskapliga arbete har han uppmärksammat straffrättens gränsområden, t.ex. sanktionsavgifter, specialstraffrätt, påföljdsfrågor, samt — i flera internationella forskningsprojekt — straffprocessuella spörsmål, särskilt polisens och åklagarmyndighetens funktion och ställning. Inom dessa områden har han även skrivit läroböcker.

Böcker av Josef Zila


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén