Karin Wallin-Norman

Karin Wallin-Norman

Karin Wallin-Norman har mångårig erfarenhet från svensk och internationell värdepappersjuridik. Under flera år arbetade hon som chefsjurist vid dåvarande VPC. Hon har också deltagit som expert i samband med lagstiftningsärenden och i internationella harmoniseringsprojekt på värdepappersområdet. Sedan hon disputerat år 2009 på en avhandling rörande kontoföring av finansiella instrument har hon arbetat som konsult inom värdepappersjuridik samt några år som lektor i affärsrätt vid Linköpings universitet.

Böcker av Karin Wallin-Norman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén