Karl Grunewald

Karl Grunewald

Karl Grunewald var professor h.c. samt med. och fil. hedersdoktor. Han var specialist i barn- och ungdomspsykiatri och innan dess överinspektör och senare medicinalråd och chef för handikappbyrån vid Socialstyrelsen. Som sakkunnig var han med vid utformningen av lagstiftningen för utvecklingsstördas rättigheter samt även i WHO. Han har publicerat ett tiotal böcker inom området. Karl Grunewald avled 2016.

Böcker av Karl Grunewald


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén