Karl-Ingvar Rundqvist

Karl-Ingvar Rundqvist

Karl Ingvar Rundqvist har som domare arbetat mestadels i förvaltningsdomstol, senast i Regeringsrätten. Under många år deltog han i lagstiftningsarbete främst på socialdepartementets område. Sedermera tjänstgjorde han som ledamot av Lagrådet. Han har bidragit till lagkommentarer med inriktning på arbetsmiljö, arbetstid, psykiatrisk tvångsvård samt socialförsäkring. Därutöver är han redaktör för Regeringsrättens årsbok.

Böcker av Karl-Ingvar Rundqvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén